Dostęp do strefy wirtualnych stoisk jest zastrzeżony wyłącznie dla uprawnionych osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271, ze zm.).