13.30 - 
14.00
ZWIEDZANIE WIRTUALNYCH STOISK FIRM
14.00 - 
14.05
POWITANIE UCZESTNIKÓW KONGRESU
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
– prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego
prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa
– przewodniczący Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego
14.05 - 
15.05
1. SESJA PROGRAMOWA

Holistyczne podejście do terapii pacjenta dotkniętego rakiem gruczołu krokowego
PROWADZENIE:
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta

PANEL DYSKUSYJNY:
dr Adam Ostrowski,
dr n. med. Iwona Skoneczna,
dr n. med. Mariola Kosowicz
 • 14.05 – 14.25
  dr Adam Ostrowski
  Rola urologa w doborze i wdrożeniu niezwłocznego leczenia hormonalnego II linii u chorych na nmCRPC (raka stercza opornego na wytrzebienie bez przerzutów)
 • 14.25 – 14.45
  dr n. med. Iwona Skoneczna
  Leczenie hormonalne chorych na mCRPC (przerzutowego, opornego na wytrzebienie raka stercza)
 • 14.45 – 15.00
  dr n. med. Mariola Kosowicz
  Jak wspólnie z klinicystą z zaawansowanego raka gruczołu krokowego najwyższego ryzyka uczynić chorobę przewlekłą?
 • 15.00 – 15.05
  prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
  Podsumowanie

 

15.05 - 
15.15
PYTANIA I ODPOWIEDZI
15.15 - 
16.15
2. SESJA PROGRAMOWA

Współpraca chirurga z anestezjologiem
PROWADZENIE:
prof. dr hab. n. med Tomasz Drewa,
prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
16.15 - 
17.00
3. SESJA PROGRAMOWA

Jak optymalnie leczyć pacjentów chorych na raka gruczołu krokowego?
Punkt widzenia urologa, onkologa i radioterapeuty w oparciu o sytuacje kliniczne
PROWADZENIE:
dr hab. n. med. Jakub Dobruch, prof. CMKP

PANEL DYSKUSYJNY:
dr n. med. Artur Lemiński,
dr Artur Drobniak,
dr n. med. Mateusz Dąbkowski
17.00 - 
17.15
PYTANIA I ODPOWIEDZI
17.15 - 
17.30
1. WYKŁAD PROGRAMOWY

Prezentacja wyników kwestionariusza „Wirtualny Pacjent” – wielowymiarowy profil pacjenta leczonego z powodu raka prostaty z perspektywy lekarza prowadzącego
PROWADZENIE:
Barbara Wawrzeszkiewicz
17.30 - 
18.00
WYKŁAD SPONSOROWANY FERRING

Współczesne spojrzenie na rolę i miejsce degareliksu w zaawansowanym raku prostaty
PROWADZENIE:
dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz
18.00 - 
19.00
4. SESJA PROGRAMOWA

Farmakoterapia w raku prostaty – nowe szanse i wyzwania
PROWADZENIE:
dr hab. n. med. Tomasz Borkowski

PANEL DYSKUSYJNY:
dr Anna K. Czech,
dr Katarzyna Gronostaj
19.00 - 
19.30
2. WYKŁAD PROGRAMOWY

Współczesne metody leczenia zaburzeń erekcji
PROWADZENIE:
dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz
prof. CMKP
dr hab. n. med. Tomasz Borkowski
19.30 - 
19.45
PYTANIA I ODPOWIEDZI
19.45 - 
20.15
WYKŁAD SPONSOROWANY BAYER

Nowe opcje terapeutyczne – miejsce Darolutamidu w terapii opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w stadium M0
PROWADZENIE:
dr Dariusz Kucharczyk
20.15 - 
20.30
ANKIETA / ZWIEDZANIE WIRTUALNYCH STOISK FIRM