Piotr Chłosta
Prof. dr hab. med.
Piotr Chłosta

Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Tomasz Drewa
Prof. dr hab. med.
Tomasz Drewa

Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej
Collegium Medicum w Bydgoszczy,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Jan Adamowicz
Dr med.
Jan Adamowicz

Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej,
Collegium Medicum w Bydgoszczy,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Artur Antoniewicz
Dr hab. med.
Artur Antoniewicz

Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej,
Międzyleski Szpital Specjalistyczny
w Warszawie

Tomasz Borkowski
dr hab. med.
Tomasz Borkowski

Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Anna K. Czech
Dr
Anna K. Czech

Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Mateusz Dąbkowski
Dr med.
Mateusz Dąbkowski

Zakład Brachyterapii i Zakład Radioterapii,
Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Międzyleski Szpital Specjalistyczny
w Warszawie

Jakub Dobruch
Dr hab. med., prof. CMKP
Jakub Dobruch

Klinika Urologii,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Artur Drobniak
Dr
Artur Drobniak

Katedra i Klinika Onkologii Collegium Medicum,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Katarzyna Gronostaj
Dr
Katarzyna Gronostaj

Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Anna Kołodziej
Dr hab. med.
Anna Kołodziej

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Mariola Kosowicz
Dr med.
Mariola Kosowicz

Poradnia Psychoonkologii,
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Mieszko Kozikowski
Dr med.
Mieszko Kozikowski

Klinika Urologii,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Dariusz Kucharczyk
dr
Dariusz Kucharczyk

Klinika Onkologii Klinicznej,
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
w Kielcach

Artur Lemiński
Dr med.
Artur Lemiński

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej,
Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie

Michał Lew-Starowicz
Dr hab. n. med.
Mikołaj Lew-Starowicz

Klinika Psychiatrii 
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Marek Lipiński
Dr hab. med.
Marek Lipiński

II Klinika Urologii,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Hanna Misiołek
Prof. dr hab. med.
Hanna Misiołek

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

Rafał Olejnik
Dr med.
Rafał Olejnik

Klinika Nova,
Kędzierzyn-Koźle

Adam Ostrowski
Dr
Adam Ostrowski

Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Maciej Oszczudłowski
Dr
Maciej Oszczudłowski

Klinika Urologii,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Mikołaj Przydacz
Dr med.
Mikołaj Przydacz

Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Piotr Radziszewski
Prof. dr hab. med.
Piotr Radziszewski

Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Iwona Skoneczna
Dr med.
Iwona Skoneczna

Szpital św. Elżbiety
Mokotowskie Centrum Medyczne

Michał Skrzypczyk
Dr med.
Michał Skrzypczyk

Klinika Urologii,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Marcin Słojewski
Prof. dr hab. med.
Marcin Słojewski

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej,
Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie

Tomasz Szydełko
Prof. dr hab. med.
Tomasz Szydełko

Kliniczny Oddział Urologiczny,
4. Wojskowy Szpital Kliniczny
we Wrocławiu

Barbara Wawrzeszkiewicz
Mgr inż.
Barbara Wawrzeszkiewicz

Ipsen Poland

Marek Zawadzki
Dr med.
Marek Zawadzki

Oddział Urologii,
Szpital św. Anny w Piasecznie